11. 4. budeme prednášať na E-commerce day v Bratislave. Vstupenky TU

Back

Ženy ako tichá sila v pozadí marketingových úspechov

Janka Szabová
Head od performance at dabl.

Tento článok bol publikovaný na portáli ecommercebridge.sk

V dnešnom svete, ktorý sa neustále dynamicky mení a rastie, je kľúčové zohľadniť a uznať prínos každej individuálnej skúsenosti a perspektívy. V oblasti marketingu to získava ešte väčší význam, keďže budovanie hlbokých spojení s ľuďmi si vyžaduje empatiu, kreativitu a širší uhol pohľadu. Práve preto je nevyhnutné zdôrazniť silu, ktorá pôsobí v tichosti, mnohí ju podceňujú alebo prehliadajú, no jej prínos je o to výraznejší. Túto silu tvoria práve ženy.

Intuícia a empatia ako kľúčové nástroje žien na líderských pozíciách

V hre o získanie pozornosti a loajality zákazníkov majú ženy schopnosť vnímať detaily a spozorovať vďaka svojej intuícii rôzne signály, ktoré iní môžu prehliadať. Svojou empatiou nadobúdajú schopnosť porozumieť emocionálnym podtextom, ktoré sa často skrývajú za ľudskými rozhodnutiami či správaním. Napriek tomu, že v marketingu pôsobí mnoho žien, ich prítomnosť na líderských pozíciách je však stále veľmi sporadická.

Podpore a vzdelávaniu žien sa venuje aj Anička Olvecká, Head of Marketing v NAY a mentorka v organizácii Femme Palette. V marketingu pôsobí už takmer 20 rokov a za túto dobu si prešla viacerými líderskými pozíciami: “Osobne si myslím, že v marketingu o ženy núdzu nemáme. Vnímam však, že na vedúcich pozíciách, najmä v agentúrnom svete, ich veľa nie je. Myslím si, že problém je trošku širší. Často sa stretávam so ženami, ktoré majú strach povedať svoj názor nahlas alebo sa boja ísť verejne vystupovať a tu vidím priestor, kde ich podporiť, aby boli viditeľnejšie, odvážnejšie. Zvyčajne je ten strach neopodstatnený, pretože ide o skúsené a múdre ženy. Obchodní partneri a klienti nemajú problém akceptovať ženy vo vedúcich pozíciách. Horšie je to s nastavením spoločnosti. Ak sa partnerstvá upevňujú večerami či drinkovaním, ťažšie sa to spája so starostlivosťou o malé deti. Spoločnosť stále viac očakáva tzv. udržiavanie ohňa od ženy.“

Klišé hovorí, že ženy nemajú pre líderské pozície dostatočnú silu. Avšak, akoby fyzická sila bola jediným kľúčom k budovaniu rešpektu a sebavedomia. V skutočnosti vyžadujú líderské schopnosti omnoho viac. Ženy prinášajú do firemnej kultúry emocionálnu inteligenciu a schopnosť vytvárať silné a stabilné tímy. Ich tímovo orientovaný prístup ocení prácu celej skupiny, nielen jednotlivcov. A mýtus, že ženy sú príliš emotívne na to, aby boli objektívne vedúce? Emócie nie sú na pracovisku len obmedzením, ale môžu byť silným nástrojom. Ženy vďaka svojej prirodzenej empatii dokážu lepšie porozumieť potrebám a obavám nielen svojich klientov, ale aj tímov. Táto schopnosť vedie k vytvoreniu podporujúceho pracovného prostredia, kde zamestnanci cítia, že ich hlas je vypočutý a ocenený.

Jana Zajícová, CEO a Co-founder CREATIVE sites, miluje prácu s ľuďmi a vedeniu firmy a tímov sa venuje viac ako 18 rokov: “Ženské kvality ako empatia, ľudský prístup a intuícia sú podľa mňa na vedúcej pozícii veľmi prospešné. Vedú k príjemnej a otvorenej firemnej kultúre, vzájomnej nápomocnosti a nižšej fluktuácii. Ja sa vždy pýtam, čo sa z tejto situácie môžeme naučiť? Neúspechy nevnímam ako zlyhania, je to spätná väzba. Vždy sa zaujímam viac o to, čo je správne, ako o to, kto má pravdu, a tak som prirodzene vytvorila bezpečné firemné prostredie, kde sa všetci môžeme učiť a rozvíjať. Jeden tip na záver: správni ľudia v správnej kultúre vedú k výnimočným výsledkom. Práca s ľuďmi, objavenie ich talentov a darov, je tiež krásnou ženskou výsadou.”

Snažme sa vytvárať príležitosti a búrajme nimi stereotypy

Dôležité je, aby sme vytvárali príležitosti pre každého. Naša kariéra by mala byť meraná skúsenosťami, vedomosťami a nie stereotypmi, ktoré sú nám vnucované. Kariérny postup by mal závisieť od potenciálu a šikovnosti, o čom svedčí aj Natália Adamica Saganová, ktorá začínala v Mergade ako copywriterka a následne sa vypracovala na pozíciu CEO.

“V Mergade som začínala ako copywriter, keď support, content a marketing tvorili štyria ľudia. Rastom Mergada ale pribúdala aj potreba rozšíriť nevývojársky tím a s príchodom nových zamestnancov sa mi naskytla možnosť stať sa teamleaderom. Bola to moja prvá vedúca skúsenosť a bola dosť turbulentná, pretože zo 4 vyrástol tím na 15. Michal Janík, majiteľ Mergada, vo mne videl potenciál, a tak sme sa pred rokom dohodli na zmene mojej pozície. Myslím si, že na vedenie ľudí musíte mať cit, ale zároveň je potrebné sa aj neustále vzdelávať, a to je môj smer, akým sa uberám. U nás nerozhoduje pohlavie, ale skúsenosti a čo môže človek na danej pozícii do firmy priniesť.”

Častokrát počúvam okolo seba tvrdenia, že ženy majú mnoho iných povinností či už s rodinou alebo v domácnosti. Preto vraj nemajú čas efektívne riadiť firmu či venovať sa podnikaniu na vlastnú päsť. Oblasti súkromia a profesie nemusia byť však navzájom vylučujúce. Mnoho žien úspešne zvláda udržiavať túto bilanciu a pustili sa do vlastného biznisu.

Príkladom je aj PPC expertka a autorka obľúbeného PPC blogu Hana Kobzová, ktorá už viac ako 10 rokov pôsobí v tomto odvetví sama a považuje to za jedno z jej najlepších rozhodnutí. Zahájenie kariéry na voľnej nohe môže byť výzvou, obzvlášť keď hľadáte prvých klientov. Marketing je ale rýchlo sa rozvíjajúci odbor, takže neváhajte a nasadnite do rozbehnutého vlaku, kde dopyt po službách často prevyšuje ponuku. Podľa môjho názoru je kľúčom k úspechu aktívny rozvoj vašej osobnej značky a stále zdokonaľovanie zručností a znalostí – v marketingu sa objavuje stále niečo nové. Tá sloboda je ale na nezaplatenie: možnosť voliť si, kedy a odkiaľ budete pracovať.”

Navyše, poznám aj marketérky, ktoré popri svojej práci stíhajú cestovať po svete a surfovať na vlnách na Bali. Jolana Berková, expertka na RTB kampane a zároveň Google Certified Trainer, pomáha renovovaným značkám napĺňať ich marketingové ciele, zatiaľ čo si plní aj svoje vlastné sny. Zvládanie rovnováhy medzi prácou a osobným životom predstavuje výzvu, ktorú považujem za extrémne náročnú, avšak kľúčovú pre celkový životný úspech. Work-life balance pre mňa nie je o tom pracovať menej, ale o tom pracovať efektívnejšie. Keď mám náročného klienta, je dôležité vedieť si nastaviť hranice a nenechať sa ním pohltiť. Kľúčom k úspešnému zvládaniu tejto výzvy je podľa mňa nielen efektívne hľadanie klientov a partnerských vzťahov, ale aj vzájomná podpora a akceptácia v oboch sférach života. Kľúčom k úspešnému zvládaniu tejto rovnováhy je schopnosť nastaviť si hranice a naozaj vedieť povedať nie, keď je to nutné.”

Kultivujme rozmanitosť a tímovú spoluprácu na ceste k inovácii a úspechu

Na záver by som doplnila moju myšlienku, ktorá by mala predstavovať aj posolstvo samotného článku. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na pochybnosti, rozdiely a zaužívané nálepky, zamerajme sa na tímovú spoluprácu a podporu tam, kde vidíme talent a potenciál. Žiadna firemná či spoločenská kultúra by nemala vnímať pohlavie ako obmedzenie, ale ako rozmanitosť, ktorá poskytuje rôznorodé nápady a pohľady, čo sa premieta do lepších výsledkov a inovácií. Je na čase, aby sme túto tichú, no neuveriteľne významnú silu žien vo svete marketingu vyzdvihli do popredia. Buďme si navzájom inšpiráciou.

Mohlo by Vás zaujímať

Zdieľajte tento článok s priateľmi