11. 4. budeme prednášať na E-commerce day v Bratislave TU

Back

Janka Szabová: Ženy prinášajú do marketingu viac empatie, kreativity a širší uhol pohľadu

Tento článok bol publikovaný na portáli TREND.SK


Akú rolu dnes zohrávajú PPC kampane v marketingu z holistického pohľadu?

PPC kampane zohrávali kľúčovú úlohu v marketingu už od svojich skorých začiatkov v digitálnej ére. Už v minulosti boli veľmi efektívnym nástrojom na získavanie okamžitej viditeľnosti produktov, a tiež samotnej značky. Konkurencia bola nízka, čo sa odzrkadlilo aj na sadzbách za inzerciu a celkovo nízku nákladovosť v porovnaní s výnosmi z reklám. Dnes, v prostredí silnej konkurencie a sofistikovaných algoritmov, sa PPC kampane stávajú ešte dôležitejšími. 

Aj keď už nie sú tak jednoduché ako kedysi, ich hodnota zostáva nesporná. S rastúcimi možnosťami cielenia a analýzy sa dá dosiahnuť významný marketingový úspech, ak sú kampane spravované vhodným spôsobom. Už to však nie je iba o kliknutiach či zobrazeniach. Do popredia sa dostáva príbeh značky, ktorý musí dostatočne v konkurenčnom prostredí osloviť a angažovať cieľovú skupinu. Synergetický efekt, ktorý sa dosahuje spojením účinných PPC kanálov s komplexnou marketingovou stratégiou, je dnes kľúčom k úspechu pre firmy, ktoré chcú udržateľný rast a konkurenčnú výhodu na trhu, vysvetľuje Janka Szabová.

Ako dlho pôsobíš v tejto oblasti a akým spôsobom si zbierala skúsenosti?

Venujem sa jej už od čias môjho univerzitného štúdia. Až aplikovaním vedomostí do praxe však začali prichádzať skutočne zaujímavé skúsenosti. Tak ako v každej inej oblasti, aj tu má človek nekonečný potenciál zlepšovať sa. Testy a experimenty nám ukazujú stále nové pohľady a súvislosti. Za tú dobu som pracovala na rôznych projektoch, od menších kampaní až po komplexné stratégie pre veľké korporácie. Skúsenosti zbieram stále a každý deň vnímam ako novú príležitosť porozumieť klientovi lepšie a byť pridanou hodnotou na jeho ceste.

Akým spôsobom by sme mali najlepšie merať a reportovať úspech takejto kampane?

Úspech PPC kampane by sa mal merať nielen podľa klasických výkonnostných ukazovateľov, ako je CPA, ROAS, konverzný pomer a podobne, ale aj podľa stratégie a zhody s cieľmi marketingového plánu. Podstatné je však pozerať sa na každú kampaň alebo klienta individuálne, pretože úspech kampane nespočíva vždy iba v číslach. Meranie musí zohľadňovať nielen metriky, ale aj to, ako kampaň rezonovala a ovplyvnila značku ako celok. Aj keď je tento vplyv dlhodobý a veľmi ťažko kvantifikovateľný, PPC kampane môžu prispieť napríklad k zvýšenej vyhľadávanosti, nárastu organickej návštevnosti webu či k rozšíreniu komunity na sociálnych sieťach, čo pozitívne prispieva ku kontinuálnemu budovaniu povedomia o značke.

Akým spôsobom je možné optimalizovať kampane pre vyššie CTR (click-through rate)?

To skôr závisí od typu kampane a formátu – či sa jedná o display, video alebo search. Odpoveď je však možné zovšeobecniť, a to čo platí na všetko uvedené, je jednoznačne personalizácia. V dnešnom konkurenčnom prostredí musí byť posolstvo reklamy naozaj trefné a zacielené na správne publikum, aby sa dosiahol požadovaný výsledok. Treba pracovať s aktuálnymi trendmi v digitálnom prostredí či už je to lokalita pridaná automaticky do textu reklamy podľa toho, kde sa používateľ práve nachádza, veľmi presný retargeting vzhľadom na predchádzajúcu akciu, ktorú používateľ vykonal, alebo originálna kreatíva, ktorá motivuje používateľa dozvedieť sa o produkte či službe viac. A ako ich optimalizovať? A/B testing. Donekonečna a ešte ďalej testovať.

Aký je hlavný rozdiel pri spolupráci s menšími spoločnosťami v porovnaní s korporátnymi klientmi?

Pri menších firmách existuje väčšia flexibilita a voľnosť v rámci marketingových aktivít. Viac-menej sú doslova odkázané na rady a návrhy špecialistu, uvítajú každé možné zlepšenie či inováciu. Väčšie korporácie často vyžadujú dodržiavanie presne stanovených postupov a sú viazané prísnejšou kontrolou. Žiaľ som sa aj v praxi stretla s tým, že veľa dobrých nápadov sa nemohlo uskutočniť z dôvodu, že nekorešpondovali so štandardmi, ktoré má korporát nastavený a takýto prístup môže časom špecialistu demotivovať, nakoľko nemá v rámci spolupráce možnosť sebarealizácie. Ak mám však odhliadnuť od prístupu vzhľadom k veľkosti klienta, existuje iba jeden výrazný rozdiel, a tým je budget. Nastavovanie samotných kampaní je však úplne rovnaké a ničím špeciálnym sa nelíši či už je to klient zvučného mena alebo menší lokálny podnik. Pri oboch typoch klientov však platia rovnaké požiadavky, s ktorými k nám aktuálne prichádzajú. Už sa nejedná iba o jednorazové služby, ktoré sú skôr operatívne a majú krátkodobý efekt. Ide skôr o navrhnutie komplexnej stratégie vrátane viacerých aktivít, ktoré je potrebné vyvíjať k tomu, aby sme sa priblížili k stanovenému cieľu čo najefektívnejším spôsobom.

Na čo všetko sa ešte špecializuje spoločnosť dabl., do ktorej si vstúpila ako veľká posila v oblasti marketingu?

Špecializujeme sa na široké spektrum oblastí v rámci digitálneho marketingu. Okrem PPC sa venujeme aj komplexným stratégiám, e-commerce a storytellingu. To zahŕňa tiež manažovanie značky a produktov v online priestore, pričom dôraz kladieme na hodnotu ľudí, a to nielen v rámci tímu, ale aj vo vzťahu ku klientom. Definujeme sa ako marketingový powerhouse, ktorý kombinuje vášeň pre inovácie so silným analytickým a strategickým prístupom a máme pocit, že práve vďaka tejto esencii vznikajú skvelé výsledky.

Aké je to pre Teba prispievať k budovaniu ambicióznej spoločnosti na slovenskom aj zahraničnom trhu?

dabl.  nie je len miestom, kde pracujeme, ale kde žijeme a tvoríme. Som veľmi vďačná, že môžem byť súčasťou tímu, ktorý nie je len výkonný v jednotlivých oblastiach digitálneho marketingu, ale zároveň zdieľa vášeň pre vytváranie lepšej budúcnosti a rozprávanie silných príbehov. Toto je niečo, z čoho profituje náš zákazník a je rovnako cestou k môjmu osobnému rastu. Vidieť, ako naša práca ovplyvňuje vnímanie značiek a prispieva k ich úspechu, je pre mňa nesmierne napĺňajúce.
 

Často sa stretávame so stereotypom, že vyššie pozície v marketingu by mali byť zastupované hlavne mužmi. Aké je to pre Teba, ako ženu, pôsobiť na vysokej úrovni v tomto priemysle?

Áno, stretávam sa s tým tiež. Je to pre mňa výzva a tiež motivácia pomôcť písať príbeh žien v marketingu. Spočiatku som to nevnímala príjemne, no naučila som sa byť hrdá na to, akou cestou sa mi podarilo za posledné roky prejsť. Ženy majú v marketingu rovnaký potenciál ako muži, obzvlášť pri kreatívnych častiach pracovnej náplne. Prvé roky to bolo dokonca tak, že oddelenie bolo tvorené z väčšiny iba ženami. Je dôležité vytvárať priestor pre rovnaké príležitosti v každej pracovnej sfére a ukazovať, že úspech sa nespája s konkrétnym pohlavím.

V čom vidíš veľkú hodnotu žien v porovnaní s mužmi? Čím sa ich prístup a prínos v Tvojom ponímaní najviac odlišuje?

Vidím, že ženy prinášajú do tímu viac empatie, kreativity a schopnosť hľadieť na veci z viacerých uhlov. Majú tiež tendenciu byť zručné v multitaskingu a flexibilné v riešení problémov, čo môže prispievať k efektívnemu riadeniu projektov a dosahovaniu cieľov. Myslím si, že tieto vlastnosti môžu prispievať k vytváraniu silných tímov a zlepšovaniu pracovnej atmosféry. Muži a ženy sa v živote dopĺňajú a vytvárajú celok. Inak to nie je ani v marketingu. Skúsenosti mi ukázali, že tímy, kde sú tieto energie vyvážené majú v konečnom dôsledku vyššiu tvorivosť aj výkonnosť. A to je kľúčové.
 

Kto sú Tvoje vzory a čím sa rada pri svojej práci inšpiruješ?

Mojím najväčším vzorom je náš zakladateľ Alex Prochyra, ktorý ma viedol k ambicióznym cieľom a ukázal mi dôležitosť lídrov, ktorí vedia inšpirovať tím. Podobne ako on, aj ja vidím hodnotu v spojení srdca a mysle v pracovnom prostredí. On je jasným príkladom toho, ako vášeň a odhodlanie formujú inovácie a prispievajú k výnimočným výsledkom. Významným zdrojom inšpirácie sú pre mňa aj moji kolegovia, ktorí ma každým dňom prekvapujú tým, kam posúvajú svoje vedomosti, limity a nadšenie pre svoje remeslo. Spolupracovať s tímom, v ktorom každý prispieva jedinečným spôsobom, je naozaj motivujúce.

Je niečo, čo si sa na svojej ceste naučila a mohlo by poslúžiť ženám, ktoré ašpirujú na vysoké pozície na našom trhu?

Naučila som sa, že sebareflexia a poučenie sa z vlastných skúseností sú kľúčové. Pre ženy, ktoré smerujú k vyšším pozíciám, by som odporučila nielen pracovať na rozvoji svojich schopností a kompetencií, no zároveň si dôkladne uvedomovať a vedieť oceniť svoje silné stránky. Je dôležité prekonať pocit nedostatočnosti a veriť si, pretože každý má niečo unikátne a cenné, čím môže prispieť k spoločnému cieľu.