ZirconTech summit - spojenie vizionárov a lídrov, ktorí menia svet. Prečítajte si viac

Webová Analytika

Úspešné kampane vychádzajú z čísel.

Je Vaše nastavenie analytiky naozaj správne? Dostávate včasné informácie o všetkých zmenách, ktoré treba nevyhnutne zapracovať ? Presnosť meraní a analýz, prostredníctvom dôkladnej kontroly údajov, je základom pre efektívne spustenie, monitorovanie a optimalizáciu Vašich kampaní.

Na základe získaných výsledkov, ktoré analytika detailne zaznamenáva, dokážeme účinne prispôsobiť štruktúru kampaní a cielenie na relevantné publikum. Našim klientom taktiež zabezpečujeme podrobné informácie o všetkých zmenách, na ktoré ich včasne pripravíme.

Čísla, ktoré neoklameš

Analytika poskytuje istotu, že každý náš krok je podložený presnými informáciami, ktoré nám umožňujú efektívne optimalizovať stratégie a dosahovať želané výsledky. Opierame sa pri tom o dáta získané z GA4, ktorá zachytáva potrebné informácie o Vašich používateľoch.

Ako pracujeme

Po zaslaní návodu na udelenie potrebných prístupov a následnom schválení klientom začína kontrola aktuálneho nastavenia analytiky

Na základe kontroly nastavenia odstránime chyby v meraniach. V prípade, že analytika ešte nebola nastavená , postaráme sa o to

Overenie správnosti meraní porovnávaním zachyteného počtu objednávok s reálnymi výsledkami z interných systémov klienta

V našej agentúre zastrešujeme nastavenie webovej analytiky na viacerých platformách, ako sú Google, Meta, E-mail marketing, či Pinterest

Posuňte hranice Vášho online biznisu

Dlhoročné skúsenosti v oblasti PPC, tisíce spustených kampaní, nespočetné množstvo testovaní a neustála optimalizácia zverených účtov sú znakom našej odbornosti, ale aj nášho neustáleho napredovania a rastu v oblasti reklamy.

Tí, ktorí sa nebáli vykročiť

a s dôverou sa nechali viesť online priestorom

Muziker-min
Prečítať celé
Oleamo-min
Prečítať celé
Autoricambi-min
Prečítať celé

Ingrediencie pre Váš úspech

Namixujte si ten správny pomer služieb pre Váš biznis
a dajte o sebe vedieť v online svete reklamy.